جایگاه زن در اسلام

تردیدی نیست که زنان، در طول تاریخ از موقعیت مطلوب و شان بالایی برخوردار نبوده و غالبا مورد بی مهری و ظلم و ستم واقع می شدند، اما با رشد روز افزون آگاهی های بشر و پیشرفت سریع علوم انسانی و اجتماعی، این پرسش مطرح شد که جایگاه واقعی زنان در جامعه و خانواده کدام است و چگونه می توان حقوق از دست رفته زنان را استیفا کرد. تاریخ : 28/12/1399

اعلان نتایج کانکور

اعلان نتایج کانکور بهاری 20 حمل 1400  لطفا به لینک
https://www.kankor.spingharkabul.edu.af
مراجعه نمائید

تاریخ نشر:1400-01-25

امتحان کانکور

امتحان کانکور به تاریخ 20 حمل روزجمعه سال 1400 اخذ میگردد

تاریخ نشر : 16/01/1400

داخله

اکادمیک

تحقیق

تاریخچه پوهنتون

پوهنځی ها

کتاب خانه مجهز

پوهنتون سپین غر دارای کتاب خانه مجهز میباشد
که شما محصلان گرامی میتوانید کتاب های مورد ضرورت
خویش را دریافت نمائید
، کتاب خانه شامل کتاب های طبی خصوصا در طب معالجوی، ستوماتولوژی و تکنالوژی طبی میباشد

 

 

 

 

سپین غر نماد تحصیلات عالی ستندرد و معیاری